logo

Toàn Dân
Võ Quán

【HƯỚNG DẪN】VAI TRÒ CỦA CÁC HIỆP KHÁCH TRONG ĐỘI HÌNH

2022-11-12 09:58:02

【HƯỚNG DẪN】VAI TRÒ CỦA CÁC HIỆP KHÁCH TRONG ĐỘI HÌNH

Một phần của tính chiến thuật cực cao trong Toàn Dân Võ Quán. Hệ phái, vai trò của các Hiệp Khách trong đội hình.

Khi các Đại Hiệp tham gia Toàn Dân Võ Quán đều được biết mỗi Hiệp Khách đều được phân loại chi tiết, có sự ràng buộc hỗ trợ lẫn nhau giữa các thẻ bài, điều này mang đến hỗ trợ lớn cho sức mạnh đội hình.

Các hiệp khách được chia thành 4 hệ phái. Chính phái, Tà phái, Trung Lập và Ẩn Thế. Và mỗi hiệp khách đều được đề xuất vị trí trong đội hình (sát thương nhóm bộc phá, khiên sát thương, buff duy trì, khống chế,....).

Chính phái, Tà phái, Trung Lập tương đối dễ kiếm trong khi Ẩn Thế khó kiếm hơn với hiệu quả đội hình lớn hơn.

Mỗi Hiệp Khách có xếp hạng chất lượng khác nhau, thấp nhất là Xanh sau đó đến Tím, Cam. Phẩm chất càng cao Hiệp Khách càng mạnh, giới hạn tu luyện cho Hiệp Khách càng lớn, chỉ cần Đại Hiệp chăm chút cho các Hiệp Khách yêu thích thì luôn mang đến nguồn sức mạnh lớn cho đội hình.

Ngoài ra mỗi nhận vật có hiệu quả sát thương khác nhau, ví dụ như buff, ngoại công, nội công. Nếu gặp các đội hình có sức phòng thủ ngoại công khá cao cần thay thế đội hình có sức công phá nội công lớn hoặc ngược lại. Có thể tự do lựa chọn đội hình yêu thích phù hợp,

------------

Toàn Dân Võ Quán -  Một Tay Viết Tiếp Huyền Thoại Kim Dung
------------

Mong Rằng Các thông Tin Trên Sẽ Hữu Ích Cho Các Đại Hiệp! Doãn Đệ !

Trân trọng.